Knjigovodstveni biro „Alea“ osnovan je avgusta 2009. godine, sa sjedištem u Banjaluci.
Biro je osnovan sa ciljem  da pruža kompletnu i kvalitetnu računovodstvenu uslugu malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima.

Svi naši klijenti su zadovoljni našom poslovnom saradnjom i uslugom, jer se sva dokumentacija koja se dostavi u knjigovodstvo redovno i ažurno knjiži u poslovne knjige. U svakom trenutku moguće je dobiti uvid u poslovanje vašeg preduzeća, što je izuzetno važno za poslovni uspjeh.MG_5581-1230x820MG_5577-1230x820MG_5582-1230x820

USLUGE

Vršimo vođenje:

 • Glavne knjige
 • Analitičke evidencije kupaca, dobavljača
 • Registara osnovnih sredstava i amortizacije
 • Blagajne i svih pomoćnih evidencija
 • Roba, materijala i gotovih proizvoda

Vršimo obračun:

 • Evidencija PDV-a i izrada obrazaca,
 • Ličnih dohodaka i izrada obrazaca ličnih dohodaka,
 • Ugovora o djelu i autorskih ugovora,
 • Zakupa i izrada obrazaca,
 • Izrada završnog računa.

– Zastupamo klijente pred Poreskom upravom, pripremamo dokumentaciju za banke i dr.

Vršimo poresko savjetovanje:

 • Savjetovanje o svim pitanjima vezano za sve vrste poreza;
 • Obračun i kontrola plaćanja poreza;
 • Usaglašavanje sa karticama Poreske uprave

– Takođe, pružamo stručnu pomoć prilikom osnivanja privrednih društava, te pružamo usluge popunjavanja i podnošenja prijava nadležnim organima.

Komentari