Svaki arhitekta prilikom stvaranja projekta ima inspiraciju, ali šta se desi kada taj predmet ili biće postane više od inspiracije i bude potpuno preslikano u uvećanom obliku. Rezultati su ponekad estetski prohvatljivi, ponekad ne, ali su u svakom slučaju zabavni. 😀

Untitled-11BB PORTAL

Komentari