Utorak, April 25, 2017

Zdravlje

Zdrav čovjek ima hiljadu želja. Bolestan samo jednu.